Hem  ›  Skapande skola

Skapande skola

Medel för Skapande Skola söks hos Kulturrådet. Stödet kan sökas av både offentliga och fristående skolor för årskurs 1-9, men måste sökas av skolans huvudman, det vill säga kommuner eller kommundelsnämnder med huvudmannaansvar. Ansökan görs online på Kulturrådets webbplats, och bör innehålla beskrivning av planerade insatser, målgrupp, budget och handlingsplan. Handlingsplanen bör ha sin utgångspunkt i läroplanens beskrivningar om kulturens roll i skolan och FN:s konvention för barns rättigheter. Den ska innehålla en beskrivning av hur man avser att arbeta med att göra konst och eget skapande till en del i lärandet. Avsikten är också att eleverna ska ha inflytande över de verksamheter som ingår.

 

FilmCentrum Syd förmedlar kunniga och erfarna pedagoger från vår medlemsbas som arbetar med film och rörlig bild i skolan, allt från grundskola till vuxenutbildningar som exempelvis SFI Svenska För Invandrare.
Maila till annelie@filmcentrumsyd.se eller ring 070-795 79.


Vi samarbetar med Film i Skånes Filmpedagogiska nätverk. Länk till nätverket: Beställ en filmpedagog.

 

 

För skolor i Malmö:
Läs mer om Skapande Skola inom Malmö Stad

 

För information om stöd och ansökan hos Kulturrådet:
Skapande Skola