Hem  ›  Produktionsstöd

Produktionsstöd

 

Som medlem i FilmCentrum Syd kan du söka stöd till din filmproduktion. Läs mer om medlemskapet och anmäl dig HÄR

 

Kolla kalender över redan uppbokad teknik HÄR

 

 

OM PRODUKTIONSSTÖDET

Vi stödjer i första hand:

- Kortfilm
- Dokumentärfilm
- Konstfilm
- Musikvideos

Genom projektutveckling, handledning och tekniskt stöd vill vi verka för fler och bättre filmer i Skåne. FilmCentrum Syd står alltid på berättarens sida, och det är hens berättelse som är vårt fokus. Vi arbetar med såväl erfarna som debuterande filmare och fungerar ofta som en länk dem emellan. Vi har en öppen attityd gentemot filmare och deras projekt och uppmuntrar nytänkande och gränsöverskridande projekt. De filmare som vänder sig till oss ska ges möjligheter att testa och experimentera för att på det sättet utvecklas och bli bättre filmberättare. Vårt engagemang förutsätter samtidigt att filmaren förmår kommunicera sin vision till oss och är öppen för att diskutera och utveckla sitt projekt.

På FilmCentrum Syd är vi alltid minst två personer som tar del av de inkomna ansökningarna och som diskuterar och fattar beslut kring projekten. Vi tar löpande beslut om produktionsstöd. Räkna med 10 - 14 dagar för FilmCentrum Syd att sätta sig in i projektet och ta beslut.

Beroende på våra resurser och vad du och din produktion är i behov av kan vi erbjuda:

Manus- och projektutveckling
Vi träffas och hjälper dig med att utveckla din idé, ditt manus eller din projektbeskrivning.

Produktionshandledning
Vi hjälper dig, ger dig tips och förmedlar kontakter för att underlätta för dig i ditt arbete med allt från finansiering till produktion och distribution.

Teknikstöd
Vi erbjuder inspelningsteknik (kamera, ljud- och ljuspaket samt diverse kringutrustning) och redigeringsstationer (AVID och Final Cut). För en övergripande förteckning över vår utrustning klicka här. Vi stödjer inte filmer finansiellt utan hänvisar då till t.ex. Film i Skåne. Däremot går det bra att få stöd från oss och sedan söka om finansiering från annat håll.
Film i Skåne och BoostHBG ansöker du numera till via ANSÖKNINGSPORTALEN - där finns samtliga av deras insatser och stöd samlade.

 

Nedan följer riktlinjer för vad en ansökan bör eller kan innehålla:


Även om ni är flera som arbetar med projektet, sätt en kontaktperson. Mejla in ansökan till ansokan@filmcentrumsyd.se Allmänna frågor skickar du till info@filmcentrumsyd.se


Ansökningsschema - som du laddar ner här, fyller i och mejlar med din ansökan.
CV - för den ansökande och eventuella nyckelpersoner i projektet.
Pitch - filmens essens i några få slagkraftiga meningar.
Projektbeskrivning - hur har projektet blivit till och hur vill du gå vidare för att realisera det?
Synopsis - sammanfattning av historien och beskrivning av filmens tema.
Manus Bildspråk & ljud - hur vill du arbeta med dessa?
Budget Finansieringsplan - hur täcker du faktiska kostnader, inkl. teknik?
Teknisk översikt - vilken teknik från oss behöver du använda?
Produktionsplan - tidsperiod för förproduktion, inspelning och efterproduktion.
Övrigt
Storyboard
Stillbilder
Kollage
Tidigare filmer

 

MÖJLIGHET ATT HYRA LJUDSTUDIO!

Behöver ni läsa in voice over till er film eller podd? Läsa in text till ljudbok? Kanske spela in tramp eller andra ljud? På Norra skolgatan 8a finns en ljudisolerad ljudstudio att hyra in sig på.

Pris per dag med egen inspelningsteknik: 1000 + moms
Pris per dag utan egen inspelningsteknik: 2000 + moms
Ljudtekniker kan hyras per tim vid behov.
Stativ, mikrofon och sladdar finns.

För mer info och bokning: nwakeham@gmail.com alt. 0736 940765