Hem  ›  Om FC Syd  ›  ARF

ARF

 - Film och kultur för mänskliga rättigheter

 

ARF - Film och kultur för mänskliga rättigheter arbetar i huvudsak med film & samtal som ett sätt att motverka diskriminering och för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. Film och samtal är en oslagbar kombination som både väcker empati och förmedlar kunskaper och insikt kring svåra och viktiga frågor. ARF's största evangemang är de Antirasistiska filmdagarna, men har verksamhet året runt. ARF strävar efter att skapa förutsättningar för samarbeten och nätverk kring det antirasistiska arbetet.

 

Fördomen och rädslan för det främmande är ofta grogrund för antidemokratiska rörelser. Genom att arrangera filmvisningar med diskussioner eller workshops, nätverkande och andra kulturevangemang, vill ARF synliggöra och väcka debatt kring frågor rörande rasism, diskriminering och demokrati. Definitionen av rasism har i ett tidigt skede vidgats till att innefatta all form av förtryck där majoritetssamhället förnedrar, kränker och diskriminerar minoritetsgrupper av vare sig etnisk, religiös, kön, sexuell läggning eller annan karaktär.

 

Verksamheten består av fyra centrala aktiviteter:

Antirasistiska filmdagar: En heö vecka i november med film och samtal om mänskliga rättigheter.

Samarrangemang: ARF är en del av flera samarbetsarrangemang, varav en del av dem är årligt återkommande och är en fast del av verksamheten.

Nätverkande: ARF är i grunden ett samverkansprojekt. Att hålla vid liv ett nätverk av antirasistiska krafter, människorättsorganisationer och enskilda personer är en viktig del av arbetet.

Uppsökande verksamhet: En uppsökande verksamhet för att nå olika målgrupper på hemmaplan är en annan viktig del av verksamheten.

 

Vill du veta mer om ARF, komma med förslag eller vill bli engagerad inom ARF's verksamhet, är du alltid välkommen att kontakta oss!

 

Kontakt
ARF - Film och kultur för mänskliga rättigheter/Malmö
Producent: Paula Bustos Castro
Monbijougatan 17 E
211 55 Malmö
040-30 24 70
paula@arfarf.se

Gå till ARF's hemsida


Om FC Syd