Samverkan i kulturarvsprojektet Kontext – att låta tingen tala!

Vi är samverkanspart i kulturarvsprojektet KONTEXT - att låta tingen tala:

Många hembygdsföreningar har föremålssamlingar att titta på, i inredda miljöer, utställningar eller öppna magasin. Men det berättas sällan om föremålen annat än vid visningar. Förklaringar kring deras användning eller betydelse för människorna som brukat dem saknas. Samlingarna består på så vis av döda ting som inte talar till besökaren, såvida denne inte har en egen relation till föremålen, vilket är allt mer sällan. Många i hembygdsrörelsen kan förstås sina föremål och är också väldigt duktiga berättare. Inom projektet KONTEXT - att låta tingen tala vill vi utveckla och anpassa berättelser om föremål för olika media och olika målgrupper och därmed ge besökare tillgång till föremålens historia och betydelse.

Projektägare är Skånes Hembygdsförbund och samverkansparter är Centrum för dramatik Syd, Författarcentrum Syd, FilmCentrum Syd, Certec - Rehabiliteringsteknik vid Lunds Tekniska Högskola samt Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektet pågår oktober 2017 - juni 2019 och finansieras av PostkodStiftelsen och Region Skånes kulturförvaltning. Mer info

Länk till presentation