FILM CENTRUM SYD

Bokningar

 

OBS! Kalendern är till för att ge en översikt över vilken teknik som är uppbokad, du behöver fortfarande boka via vår teknikansvarige basel@filmcentrumsyd.se Kom ihåg att göra din bokning i god tid innan inspelning, gärna 2-4 veckor.
 
De röda fälten markerar att teknik är uppbokad respektive datum, klicka på fältet för att se vilken teknik.